Hesap Oluşturun

Kayıt

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ   

1. Taraflar
a) www.motopazar.net internet sitesi (Bundan böyle motopazar olarak anılacaktır).
b) www.motopazar.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu motopazar’ın sahip olduğu internet sitesi www.motopazar.net ‘ten üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.motopazar.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.motopazar.net’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, motopazar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından motopazar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, motopazar’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.motopazar.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.motopazar.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.motopazar.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin motopazar’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Motopazar’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Motopazar üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.motopazar.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.motopazar.net dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, motopazar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, motopazar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. motopazar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, motopazar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.motopazar.net internet sitesi yazılım ve tasarımı motopazar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. motopazar tarafından www.motopazar.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. motopazar üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya motopazar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) motopazar ve www.motopazar.net web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.motopazar.net web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.motopazar.net web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. motopazar sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.motopazar.net web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. motopazar üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, motopazar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. motopazar iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya motopazar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. motopazar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Web sitemizde verilen tüm servisler ve www.motopazar.net adresinde kayıtlı ve web sitemiz tarafından işletilir. 

Web sitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) web sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Web sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. 

Web sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, web sitemiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Web sitemiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Web sitemiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Web sitemiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

Web sitemiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR  

www.motopazar.net, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Web sitemiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Web sitemizde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

İSTİSNAİ HALLER  

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde www.motopazar.net işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ  

Web sitemize mevcut iletişim e-mail adreslerine, herhangi bir soru, sorun, şikayet vb… şeylerle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı ve şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. 

TARAYICI ÇEREZLERİ  

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. 

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

Motopazar.net, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@motopazar.net adresine email gönderebilirsiniz.

Site Kullanım Şartları

SİTE KULLANIM ŞARTLARI  

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.motopazar.net adresi, domain sahibinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 

1. SORUMLULUKLAR  

a. www.motopazar.net, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. www.motopazar.net, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. 

e. www.motopazar.net üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, domain, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. GİZLİ BİLGİLER 

3.1. www.motopazar.net, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

4. GARANTİ VERMEME: 

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. WWW.MOTOPAZARIM.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. KAYIT ve GÜVENLİK  

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz. 

6. MÜCBİR SEBEP  

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER  

www.motopazar.net, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

9. TEBLİGAT  

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar, e-mail, telefon kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlan Verme Kuralları

♦ Standart üyenin 2 adet ilan yayımlama hakkı vardır.
♦ İlanda verilen bilgiler doğru olmalıdır.
♦ İlanda kullanıcının başlık girmesine izin verilmez.
♦ Bir ilan içinde birkaç motosiklet için topluca ilan verilemez.
♦ Her motosiklet için ayrı ilan verilmesi gereklidir.
♦ İlan içinde reklam yayınlanamaz, link verilemez.
♦ İlanda kullanılan fotoğraflar satışa çıkarılan motosiklete ait fotoğraflar olmalıdır.
♦ Başka bir üyeye ait ilandaki fotoğraflar kullanılamaz.
♦ 2. el ilanlarda temsili fotoğraf kullanılamaz.
♦ Temsili fotoğraf sadece sıfır kilometre motosikletlerde kullanılabilir.
♦ Fotoğrafsız ilanlar kabul edilmez.
♦ Kalitesi düşük, motosikletin belli olmadığı, gece çekimi fotoğraflar kabul edilmez.
♦ İlana eklenen fotoğraflarda yazı, logo ve benzeri şeyler bulunmamalıdır.
♦ Motopazar.net eklediğiniz fotoğraflara watermark logo ekleme hakkına sahiptir.
♦ İlan 3 ay yayımlandıktan sonra silinerek yayımdan kaldırılır.
♦ Motopazar.net bu kurallarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
♦ Yapılmış olan değişiklikler yapıldığı andan itibaren geçerlidir.

Dolandırıcılık Türleri

Satış Esnasında Plaka Değiştirmek
Aracı beğenen, servisten yada ustalarından onay alan alıcı, dolandırıcılar ile notere gider, noterden belli bir mesafe uzağa çekilen araç alım satım işlemleri yapılırken değiştirilerek yerine aynı marka ve model fakat eski bir araç bir çekilir, işlemler bittikten sonra dolandırıcılar taksiyle oradan uzaklaşır, alıcı aracın yanına gittiğinde ilk anlaştığı aracın olmadığını görür. Bunun için aracın motor ve şasi numaralarını, renk ve diğer bilgilerini ruhsattan dikkatli kontrol etmeniz gerekmektedir. 

Hurdaya Çıkan Aracı, Hasarsız Diye Satmak
Pert olmuş araçları yenileyerek hatta bazen plakalarını değiştirerek, tamir bakım yapılarak piyasa değerinin altında fiyatlara satışa çıkarmak. Ağır hasarlı araçların, durumlarının belirtilerek yeniden satılmalarında yasal bir engel bulunmuyor. Sigorta şirketleri tüm ağır hasarlı araçların kayıtlarına erişebilirken, Tramer sorgularında hepsine rastlanamayabiliyor. Örneğin özel servislerdeki işlemlerin kaydı bulunmayabiliyor. Bu nedenle araç alırken mutlaka hem bir yetkili servise incelettirip hem de sorgusunu bir sigorta acentesinden yaptırmanızda yarar var.

Ön Ödeme (Kapora) Talep Etmek
Aracı başkasına satmamak için veya sahibinin yurtdışında olduğu gibi bahanelerle alıcılardan bir depozit koparılarak kayıplara karışanlar olabilmektedir. Bu tür ilanlar genelde popüler modellerde, oldukça iyi bazen gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla veriliyor. Prensip olarak eğer satıcı sizden bir kapora istiyorsa, farklı alternatifleri değerlendirmenizde yarar var.

Noterde Yapılan Oyunlar
Aracınıı satmak isteyen alıcı ile birlikte devir işlemlerini tamamlamak için notere gidiliyor. İmzalar henüz atılmamışken ve paranın tamamı ödenmemişken satıcının duyabileceği şekilde paranın yolda olduğunu ima eden konuşmalar yapılıyor. Paranın yolda olduğunu düşünen satıcı imzayı attığında artık çok geç olabiliyor. Paranın tamamını almadan asla imza atmayın!

Aracı Deneyeceğim Yalanı
Bazı durumlarda her konuda anlaşıldıktan ve vekalet çıkartıldıktan sonra, alıcı arabayı şöyle bir deneyeceğini, servise göstereceğini veya benzeri başka bir bahane ile aracı tek başına kullanmak istiyor. Aracı bir kez aldığında bir daha kendisinden haber alınamıyor. Böylece satış işlemi para hiç konu olmadan gerçekleşmiş oluyor. Araç satışında heryere mutlaka alıcıyla birlikte gidiniz, paranın tamamı elinize geçmeden vekalet vermeyiniz. Yapılan işlemlerden en ufak bir şüphe duyarsanız, hemen aynı noterden azilname çekiniz.

Kapalı Plakalara Dikkat!
Bazı satıcılar, plakalarını kapatarak ve aracın piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ilan çıkabiliyorlar. Bu tür ilanlar sonrası genelde kaparo istenerek kayıplara karışılıyor. Eğer plaka kapalı ve fiyat piyasanın altındaysa, üstüne de kapora isteniyorsa uyarı işaretlerini dikkate almalısınız.

Senette Kullanılan Hayali İsim
Kalan paranın ödemesine karşılık üçüncü kişiler üzerine verilen senetler hayali isimler adına hazırlanıyor ve karşılıksız çıkıyor.

Mesai Bitimine Yakın Notere Gitmek
Araç satış fiyatında anlaştıktan sonra alıcıyı planlı olarak mesai saatinin bitimine yakın notere götüren dolandırıcılar, noter satışıyla üzerlerine aldıkları araçların paralarını bankalar kapandığı için ödeyemediklerini ve kısa sürede parayı temin edip ödeme yapacaklarını ifade edip satışı gerçekleştirmek istiyorlar.

Bankaya Giderken Notere Uğramak
Araç satışı için fiyatta anlaştıktan sonra bankaya gitmek için yola çıkılır ve işlemlerin uzamaması için yol üzerindeki notere gidilerek satış işlemlerine başlamak ve parayı sonra ödemek için bahane uydurulur, dolandırıcılardan biri aracı yıkatmak için aracın anahtarını alarak oradan uzaklaşır ve diğer dolandırıcılar ise bir bahane olup oradan ayrılarak kayıplara karışır.

İkinci El Araç Satışı Nasıl Yapılır

NOTER ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Cezası Kontrolü
Aracın vergi ya da trafik cezası borcu bulunması satışına engel bir durumdur. Satışın yapılabilmesi için eskiden istenen MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) İlişik Kesme Belgesine (Borcu Yoktur Yazısı) artık elektronik sistemde gerek bulunmamaktadır. Ancak Noterler satış işlemi sırasında sadece araca ait vergi borcunun olup olmadığını sistemden görebilirler. Borcun nereden kaynaklandığı ve tutarı konusunda bilgi sistem tarafından verilmediği için ayrıntılı bilgi vatandaşa verilemez. Bu sebeple; Trafik Ceza Sorgulama web sayfasından aracın vergi ya da ceza borcu olup olmadığını nasıl kontrol edeceğinizi öğrenebilir ve sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Araca ait vergi borcunun olması durumunda satışın hemen yapılabilmesi için ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden ya da elektronik ortamda işlem yapan anlaşmalı banka veya vergi dairelerinden yapılması işleminizi hızlandıracaktır.

Tuvturk Araç Muayene Sorgulama
Araç Muayenesinin olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak satılan aracın muayenesinin bulunmaması durumunda, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk alıcıya geçeceği için aracın muayenesinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kontrol sorumluluğu alıcı ve satıcıya aittir. TÜVTURK sistemi ile yapılan muayeneleri Araç Muayene Sorgulama web sayfasından sorgulama işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilir ve sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sistem dışında yapılan muayeneleri ve faturalı araç alımlarında geçerli olan ilk muayene geçerlilik sürelerini aracın trafik belgesi üzerinden kontrol ediniz. Not: Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı satışı yapılan araçlarda muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.

Zorunlu Trafik Sigortası Kontrolü
Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır. Bu yüzden alıcı, aldığı aracın sigortasını sigorta poliçesi üzerinden ya da Zorunlu Trafik Sigortası Sorgulama web sayfasından nasıl yapıldığını öğrenebilir ve kontrol edebilir. Satın alınan aracın eski Zorunlu Trafik Sigortası 15 gün geçerlidir. Alıcının, satın aldığı arac için 15 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. İstisnai bir durum olarak Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı yapılan satışlarda, aracın muayene ve sigorta kontrol zorunluluğu bulunmamaktadır.

Adres Kayıt Sisteminde Sorgulama
1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hem araç satış sözleşmesinde kullanılacak adres hem de Tescil Belgesinin postalanacağı adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden elektronik ortamda alınacağından tarafların adreslerinin bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yüzden; TC Kimlik No Doğrulama adresinden sisteme kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için TC Kimlik ile Adres Doğrulama web sitesini ziyaret ediniz. Adres sistemde kayıtlı değil ise ilçe nüfus müdürlüklerinden işletilmelidir.

ARAÇ NOTER SATIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Noter Satışı İçin Gerekli Belgelerin Hazır Edilmesi
Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge, Trafik Belgesi, T.C. Kimlik Numarası, Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport), İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler, Firma için vergi numarası, Yabancılar için vergi numarası, Satış türlerine göre istenebilecek diğer belgeler, bazı durumlarda plaka.

NOTERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Noter Satışı İçin Gerekli Belgelerin Kontrolü
Gerekli tüm belgeler noter tarafından kontrol edilir, eksiklik ya da hata olması durumunda tamamlatılmak üzere taraflara bilgi verilir. Eksik belge ile işlem yapılamaz. Araç Noter Satış, devir, tescil için Gerekli Belgeler yukarıdadır.

Alıcı ve Satıcıların Kimlik ve Hukuki Ehliyetlerinin Kontrolü
Alıcı ve satıcıların kimlikleri Kimlik Paylaşım Sisteminden sorgulanır. Hukuki ehliyetleri ise noterlik mevzuatı gereği sorgulanarak işleme devam kararı noter yetkilisi veya noter tarafından verilir.

Aracın Satış Devir ve Tesciline Engel Bir Durumu Olup Olmadığının Kontrolü
Verilen bilgilere göre araç sicil bilgilerine elektronik ortamda ulaşılarak satış, devir ve tesciline engel bir durum olup olmadığı noter yetkilisi tarafından kontrol edilir. Sorun olması durumunda satıcı ya da alıcı ilgili birimlere yönlendirilir. Bilgi güvenliği ve mahrumiyeti açısından sorgulama için plaka haricinde araç tescil belgesine de ihtiyaç vardır. Her türlü araç sorgulaması elektronik olarak kayıt altına alındığından satış ve devir amacı dışına sorgulama yapılamaz. Bu yüzden bilgi almak amaçlı noterliklerde işlem yaptırılamaz.

Satış Sözleşmesinin Hazırlanması
Kontrollerin ardından satış ve devir sözleşmesi noter yetkilisi tarafından elektronik ortamdaki bilgiler esas alınarak hazırlanır. Araç bilgilerine, Kimlik Paylaşım Sistemi bilgilerine, Adres Kayıt Sistemi bilgilerine noter tarafından müdahale imkanı yoktur. Sözleşme üç nüsha halinde hazırlanır.

Tarafların ve Noterin Sözleşmeyi İmzalaması
Sözleşme taraflarca okunarak imzalanır. Ardından noter tarafından imzalanarak satış işlemine geçirilir.

Araç Satışının ve Aynı Anda Tescil İşleminin Yapılması
Satışın tamamlanabilmesi sözleşmeye ait tüm bilgilerin elektronik ortamda sicile gönderilmesi ve satışa engel bir durumun elektronik olarak kontrolünün yapılmasına gerek vardır. Bu nedenle hazırlanan sözleşme ile birlikte noterliklerde bulunan vezneye gelinir. Yapılan işlemin vergi, harç, belge ücretleri ve noter ücreti hesaplanarak alınır, hemen ardından elektronik ortamda satış onayı alınarak tahsilat makbuzu kesilir ve sicile bildirim yapılır. Bu aşamada elektronik ortamda yeni sahipler adına tescil işlemi yapılmış olur. Bu işlem sırasında alışılagelmiş noterlik işlemlerinden farklı olarak işlem birkaç dakika sürebilir. Çünkü bu süre içerisinde hem sözleşme bilgileri gönderilmiş, hem satılabilirlik kontrolü yapılmış, hem satış onayı alınmış, hem sicile yeni tescil işlemi yapılmış, hem hesaplama işlemi yapılmış hem de ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmıştır. Bu sayede noterden çıktıktan sonra ilgili Trafik Tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Elektronik ortamda kesinti yaşanması durumunda bir süre sonra bu işlemler tekrarlanarak denenebilir. Elektronik ortam dışında satış söz konusu olmadığında iletişimin sağlanamadığı durumlarda satış yapılamaz.

Yeni Sahipler Adına Düzenlenmiş Tescile İlişkin Geçici Belgenin Düzenlenmesi
1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılan satışlarda Trafik Tescil bürolarına gidilmeyeceğinden işleme ait tescil belgeleri daha sonradan adrese postalanacaktır. Bu yüzden satış ve sicili takiben bir (1) ay geçerli olacak olan Tescile İlişkin Geçici Belge işlemin yapıldığı noter yetkilisi tarafından iki nüsha şeklinde A4 kağıdına düzenlenerek noter ve alıcı tarafından imzalanır. Nüshalardan biri noterlikte muhafaza edilmek üzere dosyasına konur, diğeri ise alıcıya teslim edilir. Alıcıların birden fazla olması durumunda ek nüsha verilmez, ancak ilgililerin istemesi halinde geciçi tescil belgesinin örneği ‘Örnek Onay Ücreti’ ödenerek alınabilir. Bu belge bir ay boyunca tescil belgesi yerine kullanılabilir.

Gerekli Belgelerin Alınması
Her türlü satış ve devir işleminde eski tescil belgesi noter tarafından alınarak iptal edilir. Ayrıca gerekli durumlarda Trafik belgesinin iptali, araç plakasının imhası yapılır.
İşleme dayanak olan vekaletname, imza sirküleri, tahsis belgesi gibi belgelerin örnekleri alınarak işleme eklenir.

Varsa Seferberlik Görev Emrinin Alıcıya Tebliğ Edilmesi
Satılan aracın üzerinde kayıtlı sefer görev emri bulunması durumunda satıcının bu belgeyi de göstermesi zorunludur. Bu durumda sefer görev emri noter tarafından alıcıya tebliğ edilerek bir örneği noterliğin bulunduğu ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne noter tarafından posta ile gönderilecektir. Bu durumdaki satış işlemlerinde posta ücreti de tahsil edilecektir.

NOTERDE ARAÇ SATIŞ SONRASI YAPILACAKLAR

Tescil Belgelerini Teslim Alma
Yeni alıcı 15 gün içinde ilgili Tescil Bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) Tescil Belgesini elden alabilir.
Alıcı 15 gün içerisinde almaz ise Tescil Belgesi Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine Emniyet Genel Müdürlüğü veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği kurum tarafından otomatik olarak postalanır.

Zorunlu Trafik Sigortası
Yeni alıcı 15 gün içinde satın aldığı araca ait Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmak zorundadır.

Tescil İşlemi Yapılacak Araçlar İçin Müracaat Sırasında İstenen Belgeler

A- YENİ KAYIT (FATURALI) TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK ARAÇLAR:

1- Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi,
2- Uygunluk belgesi
3- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
4- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,
5- Nüfus cüzdanı,
6- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
7- Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
8- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
İbraz edilmesi gerekmektedir.
NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.

• Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
• Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda yapılmaktadır.

Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

B- MÜNFERİT İTHAL EDİLEN ARAÇLAR:

1- Gümrük trafik şahadetnamesi (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),
2- Uygunluk belgesi,
3- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
4- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,
5- Nüfus cüzdanı,
6- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
7- Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
8- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
İbraz edilmesi gerekmektedir.
NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.
• Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
• Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
Yapılmaktadır.
Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

C- KENDİ ADINA NAKİL VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ:

1- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
2- Nüfus cüzdanı,
3- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1) İbraz edilmesi zorunludur.
• Eski araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları ilgili trafik tescil kuruluşuna iade edilir.
• Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
• Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
• Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda, yapılmaktadır.
• Kendi adına nakil veya noterden plaka değişikliği için bir ay içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat zorunludur. Aksi takdirde plaka değişikliği yapılmamaktadır.
• Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.

D- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA SATILAN ARAÇLAR:

1- Satış tutanağı (ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),
2- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
3- Nüfus cüzdanı,
4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri (zayi ise satış tutanağında belirtilmesi gerekmektedir),
6- Araç ülkemizde ilk defa tescil edilecek ise ÖTV ödeme belgesi ve münferit araç uygunluk belgesi,
7- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
İbraz edilmesi gerekmektedir.
• Gerçek kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiliklerin ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yer trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir.
• Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
• Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
• Araç ülkemizde daha önce tescil edilmemiş ise 3 ay, tescilli ise bir ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-e maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
• TASİŞ tarafından satışı yapılan araçlara ilişkin belgeler satışı yapan birimden yazılı teyit alındıktan sonra tescil işlemi yapılmaktadır.

E- VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARAÇLAR:

1- Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin,
2- Nüfus cüzdanı aslının (varislerin),
3- Vergi dairesinden alınan veraset intikali yönünden borcu olmadığına dair belgenin,
4- Vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan ilişik kesme belgesinin,
5- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin (varis/varisler adına),
6- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
7- Araç özelliklerine ve sahibinin/sahiplerinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1) varisler tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
• Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
• Aracın tescil birimi ile varislerin yerleşim yeri adresi farklı ise, varislerin yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunda mevcut plakası üzerinden araç tescil edilebileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına da tescil edilebilmesi mümkündür.
• Trafik tescil kuruluşuna tüm varisler müracaat edebileceği gibi, vekalet vermeleri halinde vekilleri de müracaat edebilirler. Ayrıca, noterden miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi veya noterden düzenlenen feragatname ile müracaat edilmesi halinde feragat edilen mirasçı adına araç tescil edilebilir.

F- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BULUNAN YABANCI KİŞİLER İLE YABANCI ŞİRKETLERİN ARAÇLARI:

Çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişiler ile yabancı şirket adına araç tescillerinde de ülkemiz vatandaşları için istenen belgeler istenmekte olup, yabancı kişinin kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu araçlar MA’dan MZ’ye kadar ikili harf, üçlü rakam grubu plakalara tescil edilmekte olup, bu araçları araç sahibinin eş ve çocukları haricinde bir başkasının kullanması mümkün olmamaktadır. Araç yabancı şirket adına tescilli ise şirketin yetkilendireceği 3 kişi tarafından kullanılabilmesi mümkündür.

G- TADİLAT İŞLEMLERİ:

1- Yapılan tadilata ilişkin fatura,
2- T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belgeler,
3- Nüfus cüzdanı,
4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri,
6- LPG tadilatında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ayrıca montaj tespit raporunun, LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesinin, tip onayı belgesinin, TSE hizmet yeterlilik belgesinin
İbraz edilmesi zorunludur.
• Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
• Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
• 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
• Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.

H- RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

1- Renk değişikliğine ilişkin fatura,
2- Nüfus cüzdanı,
3- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1) ekleneceği bir dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaat etmesi gerekmekte olup, renk değişikliği işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur.

I- MOTOR VE ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ/TADİLATI İŞLEMLERİ:

1- Sahiplik belgesi (fatura veya noter satış senedi),
2- Nüfus cüzdanı,
3- Sınırlı tadilat bildirimi (motor değişikliği için),
4- Tadilat projesine ilişkin belgeler (şasi değişikliği için),
5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin
6- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1), İbraz edilmesi gerekmektedir.
• Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
• Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
• 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
• Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.
• Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilatın imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılması gerekmektedir.

İ-ARAÇLAR ÜZERİNE LOGO İŞLENMESİ VEYA LOGONUN SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ:

• Araç işleticisinin ticari ad veya unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik logo, amblem ve benzeri mahiyetteki yazı, resim ve işaretler aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki alanlar üzerinde bulunabilmekte olup, otobüs ve minibüslerin ayrıca ön ve arkalarına işleticinin kısa ticari ad veya unvanı da yazılabilmektedir.
• Herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile müracaat etmesi halinde, araçlar üzerine logo işlenmesi veya söktürülmesi işlemleri yerine getirilmektedir.
• Araç üzerine logo işletilmesi veya araç üzerindeki logonun söktürülmesi işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur. Bu tespit muayenesi sırasında, araç üzerindeki ticari ad, unvan veya logonun görevlilerce belirtilmesi gerekmektedir.
• Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranmaktadır.
• Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına noter satış senedi ile satılması halinde, yazı ve logonun sildirildiğine dair tespit muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

J- BELGE YENİLEME (YIPRANMA), ZAYİİNDEN BELGE ÇIKARTILMASI:

1- Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin dilekçesi,
2- Aracın muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması,
3- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat müracaatı,
4- Yıpranma nedeniyle değişikliklerde eski belgenin iadesi, gerekmektedir.
*Belge yenileme işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilmektedir.

K- TESCİL PLAKASI ZAYİİ İŞLEMLERİ:

1- İki plakanın da çalındığı durumlarda ilgili asayiş birimlerine müracaat edilmesi ve sistemde çalınma olayına ilişkin kayıt bulunması,
2- İki plakanın da kaybolduğu durumlarda tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat edilmesi, gerekmektedir.
*Her iki plakanın da çalındığı veya kaybolduğu durumlarda aracın tescil plakasının yeni bir tescil plaka numarası ile değiştirilmesi zorunludur.
*Bu işlem araç alıcısının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca yapılmaktadır.
* Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların (motosiklet, motorlu bisiklet vb) plakasının kaybolması halinde de plaka değişikliğinin yapılması zorunludur.
*İki adet tescil plakası bulunup ta, bu plakalardan bir tane tescil plakası çalınan veya kaybolan araçların plakaları bir başka tescil plaka sıra numarası ile değiştirilmemektedir. Dilekçe üzerine plaka tahsisi yapılmaktadır.
*Her iki tescil plakasının çalınması veya kaybolması nedeniyle plaka değişikliklerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekli olup, muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması zorunludur.

L- HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ:

1- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
2- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
3- Tescil plakalarının,
4- Nüfus cüzdanının,
5- Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun (M1 “otomobil”, N1 “kamyonet” kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar için),
6- İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,
7- Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda hurdaya ayırma işlemi yapılabilir.
*Muayene şartı aranmaz.
*Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar, bu şerhler kaldırılıncaya kadar hurdaya ayrılamaz.
*Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.

M- TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ:

1- Araç özelliklerine sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
2- Nüfus cüzdanı,
3- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
4- Tescil plakalarının,
5- İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,
6- Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen raporun ibraz edilmesi gerekmektedir.
*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.
*Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar (yakalama şerhi bulunan araçlar hariç) için takyidat şerhleri baki kalmak şartı ile trafikten çekme işlemi yapılabilir. (Uygulama Rehberi 1.5.16)

N- YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARMA İŞLEMLERİ:

1- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
2- Nüfus cüzdanı,
3- Araç tescil belgesinin,
4- Geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,
5- Araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgelerin,
6- Aracın muayenesinin yapıldığına dair belgenin, İbraz edilmesi gerekmektedir.
*Dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.
*Yapılan işleme müteakip araca önceki tescil plakası tahsis edilip belge düzenlenmektedir.

O- ÇALINAN/BULUNAN ARAÇLAR:

Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla,
1- Araç tescil belgesinin,
2- Motorlu araç trafik belgesinin,
3- Nüfus cüzdanı aslının,
4- Savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belgenin,
• Ekleneceği bir dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.
• Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilebilmektedir.
• Çalınan araçların bulunması halinde; bulunma olayına ait belge ile araç özelliklerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun eklendiği bir dilekçe ile araç sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmekte olup, müracaat sırasında aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Geçerli muayenesi var ise, muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırılması gerekmekte olup, araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin anlaşılması halinde, şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca (kriminal polis laboratuvarı, T.S.E, makine mühendisleri odası, teknik üniversite) tespit edilmesi gerekmektedir.
• Aracın şasi ve/veya motorunun araca ait olmadığının tespit edilmesi halinde, değişikliğin belgelendirilmesi ve teknik uygunluğunun sağlanması şartıyla, trafik tescil kuruluşlarınca yeni bir numara verilmekte ve verilen numaraların vurulduğu yer trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenmektedir.

P- GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ:

1) “A” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

"A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile verilen belgedir.
"A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen "A" Geçici Trafik Belgesi (Ek:10-C) ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmidört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakalı araçların "A" Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.
Müracaat sırasında;
a) Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirten dilekçenin,
b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortasının,
c) Harç makbuzunun,
d) Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ilgili yetki belgesinin,
e) Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış izin belgesinin (Tip onayı olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.),
f) İthal araçlar için garanti belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

2- “B” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayı tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine;
a) Mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması,
b) Özel tüketim vergisinin ödenmiş olması,
c) Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması,
şartı ile yedi gün için geçerli olmak üzere “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır.

3- “C” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlar için,
a) Sahiplik belgesinin,
b) Uygunluk belgesinin,
c) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesinin (sistemden kontrol edilmektedir),
d) Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,
e) Harç makbuzunun,
Ekleneceği bir dilekçe ile sahiplerinin başvurmaları halinde 6 gün süre ile verilmektedir.
Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da “C” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilebilmektedir.

4- “D” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

“D” Geçici Trafik Belgesi, yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için trafik tescil kuruluşlarınca verilen belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan ettikleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirttikleri dilekçeye;
a) Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesinin,
b) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının,
c) Harç makbuzunun,
Eklenmesi gerekmekte olup, bu belge otuz gün süre ile verilmektedir.
“D” Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Yurtdışından getirilecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna iade edilir.
Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar ise karayoluna çıkarılacakları zaman araçlara takılır ve aracın ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir.

5- “E” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

“E” Geçici Trafik Belgesi, Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen ecnebi kişilere ve ilim adamlarına ait araçlara gümrüklerce, yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla altı gün süreyle verilen belgedir.
Ülkemizden transit geçecek olup geçici plaka ve yol belgesinin süresi bitmiş ya da süresi ülkemizi geçmeye yetmeyecek olan araçlara giriş işlemi yapan gümrüklerce, çıkış işlemleri yapılacak olan gümrüğe teslim edilmek üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla “E” Geçici Trafik Belgesi verilir.